کمترین: 
4932
بیشترین: 
4934
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 26 مرداد 1396 , 4932 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 10:10","price":4934},{"date":"1396/05/26 12:40","price":4932}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398