کمترین: 
4552
بیشترین: 
4562
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 26 مرداد 1396 , 4552 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 10:10","price":4557},{"date":"1396/05/26 10:20","price":4558},{"date":"1396/05/26 11:00","price":4561},{"date":"1396/05/26 11:20","price":4562},{"date":"1396/05/26 11:40","price":4561},{"date":"1396/05/26 11:50","price":4560},{"date":"1396/05/26 12:00","price":4559},{"date":"1396/05/26 12:10","price":4557},{"date":"1396/05/26 12:20","price":4556},{"date":"1396/05/26 12:30","price":4554},{"date":"1396/05/26 13:20","price":4553},{"date":"1396/05/26 13:40","price":4552}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398