کمترین: 
688.3
بیشترین: 
688.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درام ارمنستان امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی درام ارمنستاندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 688.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":688.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398