کمترین: 
1937.5
بیشترین: 
1937.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی منات آذربایجان امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی منات آذربایجاندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 1937.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":1937.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398