قیمت نهایی بات تایلند مورخ 26 مرداد 1396

کمترین: 
9901.6
بیشترین: 
9901.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بات تایلند مورخ 26 مرداد 1396
قیمت نهایی بات تایلنددر تاریخ 26 مرداد 1396 , 9901.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":9901.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397