کمترین: 
3125.4
بیشترین: 
3125.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روپیه پاکستان امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی روپیه پاکستاندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 3125.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":3125.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398