قیمت نهایی روپیه هند مورخ 26 مرداد 1396

کمترین: 
51.4
بیشترین: 
51.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روپیه هند مورخ 26 مرداد 1396
قیمت نهایی روپیه هنددر تاریخ 26 مرداد 1396 , 51.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":51.4}
بروزرسانی در تاریخ 26 دی 1397