کمترین: 
282.7
بیشترین: 
282.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار عراق امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار عراقدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 282.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":282.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398