کمترین: 
8552.7
بیشترین: 
8552.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عمان امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عماندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 8552.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":8552.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398