کمترین: 
902.7
بیشترین: 
902.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال قطر امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال قطردر تاریخ 26 مرداد 1396 , 902.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":902.7}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398