کمترین: 
878.1
بیشترین: 
878.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عربستان امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عربستاندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 878.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":878.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398