کمترین: 
10892.6
بیشترین: 
10892.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار کویت امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار کویتدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 10892.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":10892.6}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398