کمترین: 
416.2
بیشترین: 
416.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون نروژ امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون نروژدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 416.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":416.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398