کمترین: 
521.5
بیشترین: 
521.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 521.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":521.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398