کمترین: 
408.2
بیشترین: 
408.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون سوئد امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون سوئددر تاریخ 26 مرداد 1396 , 408.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":408.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398