کمترین: 
3414
بیشترین: 
3414
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 3414 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":3414}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399