قیمت نهایی دلار کانادا مورخ 26 مرداد 1396

کمترین: 
2611.1
بیشترین: 
2611.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا مورخ 26 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 26 مرداد 1396 , 2611.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":2611.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397