کمترین: 
2996.3
بیشترین: 
2996.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ین ژاپن امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی ین ژاپندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 2996.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":2996.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398