کمترین: 
493.4
بیشترین: 
493.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 493.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":493.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398