کمترین: 
936.8
بیشترین: 
936.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 936.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":936.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398