کمترین: 
896.5
بیشترین: 
896.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درهم امارات امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی درهم اماراتدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 896.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":896.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398