کمترین: 
4249.5
بیشترین: 
4249.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 26 مرداد 1396 , 4249.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":4249.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398