کمترین: 
3878.3
بیشترین: 
3878.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 26 مرداد 1396 , 3878.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":3878.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398