کمترین: 
3293.1
بیشترین: 
3293.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 26 مرداد 1396 , 3293.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 09:10","price":3293.1}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398