کمترین: 
1.54
بیشترین: 
1.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بنزین امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی بنزیندر تاریخ 26 مرداد 1396 , 1.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 03:08","price":1.57},{"date":"1396/05/26 11:08","price":1.56},{"date":"1396/05/26 11:32","price":1.57},{"date":"1396/05/26 13:08","price":1.56},{"date":"1396/05/26 14:08","price":1.55},{"date":"1396/05/26 14:32","price":1.56},{"date":"1396/05/26 15:08","price":1.55},{"date":"1396/05/26 17:08","price":1.54},{"date":"1396/05/26 18:32","price":1.55},{"date":"1396/05/26 19:08","price":1.56},{"date":"1396/05/26 20:32","price":1.57},{"date":"1396/05/26 22:32","price":1.58},{"date":"1396/05/26 23:32","price":1.59}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398