کمترین: 
2.88
بیشترین: 
2.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گاز طبیعی امروز 26 مرداد 1396
قیمت نهایی گاز طبیعیدر تاریخ 26 مرداد 1396 , 2.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/26 00:32","price":2.9},{"date":"1396/05/26 02:00","price":2.89},{"date":"1396/05/26 03:08","price":2.88},{"date":"1396/05/26 06:08","price":2.89},{"date":"1396/05/26 07:00","price":2.9},{"date":"1396/05/26 07:32","price":2.89},{"date":"1396/05/26 13:32","price":2.88},{"date":"1396/05/26 14:08","price":2.89},{"date":"1396/05/26 15:32","price":2.9},{"date":"1396/05/26 16:08","price":2.89},{"date":"1396/05/26 17:08","price":2.88},{"date":"1396/05/26 19:32","price":2.9},{"date":"1396/05/26 20:32","price":2.92},{"date":"1396/05/26 22:08","price":2.93},{"date":"1396/05/26 23:32","price":2.92}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398