کمترین: 
579
بیشترین: 
580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 25 مرداد 1396 , 579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 14:30","price":580},{"date":"1396/05/25 14:40","price":579},{"date":"1396/05/25 15:40","price":580},{"date":"1396/05/25 15:50","price":579}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398