کمترین: 
1179000
بیشترین: 
1179000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی سکه بهار آزادی امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی سکه بهار آزادیدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 1179000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 12:12","price":1179000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398