کمترین: 
4010
بیشترین: 
4015
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 4015 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 12:00","price":4010},{"date":"1396/05/25 12:10","price":4012},{"date":"1396/05/25 12:20","price":4015},{"date":"1396/05/25 14:30","price":4014},{"date":"1396/05/25 14:40","price":4015},{"date":"1396/05/25 15:40","price":4014},{"date":"1396/05/25 15:50","price":4015}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398