کمترین: 
469
بیشترین: 
470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون سوئد امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون سوئددر تاریخ 25 مرداد 1396 , 470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 11:50","price":469},{"date":"1396/05/25 12:00","price":470}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399