کمترین: 
1110
بیشترین: 
1113
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 1110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 11:50","price":1111},{"date":"1396/05/25 12:10","price":1113},{"date":"1396/05/25 12:30","price":1112},{"date":"1396/05/25 13:00","price":1111},{"date":"1396/05/25 13:50","price":1110},{"date":"1396/05/25 14:30","price":1111},{"date":"1396/05/25 14:40","price":1110},{"date":"1396/05/25 15:40","price":1111},{"date":"1396/05/25 15:50","price":1110}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398