کمترین: 
3818
بیشترین: 
3820
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 25 مرداد 1396 , 3820 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 11:50","price":3819},{"date":"1396/05/25 12:00","price":3818},{"date":"1396/05/25 12:30","price":3819},{"date":"1396/05/25 17:20","price":3820}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398