کمترین: 
627000
بیشترین: 
629000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نیم سکه امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی نیم سکهدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 627000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 11:36","price":629000},{"date":"1396/05/25 16:30","price":627000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398