کمترین: 
478
بیشترین: 
478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون نروژ امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون نروژدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 478 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 10:10","price":478}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398