کمترین: 
600
بیشترین: 
601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 10:10","price":601},{"date":"1396/05/25 12:10","price":600}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398