کمترین: 
3043
بیشترین: 
3046
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار استرالیا امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار استرالیادر تاریخ 25 مرداد 1396 , 3045 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 10:10","price":3044},{"date":"1396/05/25 10:30","price":3043},{"date":"1396/05/25 12:10","price":3045},{"date":"1396/05/25 14:30","price":3046},{"date":"1396/05/25 14:40","price":3045},{"date":"1396/05/25 15:40","price":3046},{"date":"1396/05/25 15:50","price":3045}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398