کمترین: 
3090
بیشترین: 
3093
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 25 مرداد 1396 , 3091 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 10:10","price":3093},{"date":"1396/05/25 10:30","price":3092},{"date":"1396/05/25 11:50","price":3093},{"date":"1396/05/25 12:00","price":3091},{"date":"1396/05/25 12:10","price":3090},{"date":"1396/05/25 13:20","price":3091}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398