کمترین: 
4929
بیشترین: 
4937
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 25 مرداد 1396 , 4929 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 10:10","price":4937},{"date":"1396/05/25 10:30","price":4934},{"date":"1396/05/25 11:50","price":4933},{"date":"1396/05/25 12:00","price":4929},{"date":"1396/05/25 12:30","price":4930},{"date":"1396/05/25 14:30","price":4931},{"date":"1396/05/25 14:40","price":4930},{"date":"1396/05/25 14:50","price":4929},{"date":"1396/05/25 15:40","price":4930},{"date":"1396/05/25 15:50","price":4929}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398