کمترین: 
4553
بیشترین: 
4558
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 25 مرداد 1396 , 4554 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 10:10","price":4558},{"date":"1396/05/25 10:20","price":4556},{"date":"1396/05/25 12:10","price":4555},{"date":"1396/05/25 12:30","price":4556},{"date":"1396/05/25 12:50","price":4557},{"date":"1396/05/25 14:00","price":4556},{"date":"1396/05/25 14:40","price":4555},{"date":"1396/05/25 16:10","price":4554},{"date":"1396/05/25 16:20","price":4553},{"date":"1396/05/25 16:50","price":4554}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398