کمترین: 
687.8
بیشترین: 
687.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درام ارمنستان امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی درام ارمنستاندر تاریخ 25 مرداد 1396 , 687.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":687.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398