کمترین: 
1951.1
بیشترین: 
1951.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی منات آذربایجان امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی منات آذربایجاندر تاریخ 25 مرداد 1396 , 1951.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":1951.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398