کمترین: 
55.1
بیشترین: 
55.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روبل روسیه امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی روبل روسیهدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 55.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":55.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398