کمترین: 
9880.9
بیشترین: 
9880.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بات تایلند امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی بات تایلنددر تاریخ 25 مرداد 1396 , 9880.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":9880.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398