کمترین: 
2406.9
بیشترین: 
2406.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار سنگاپور امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار سنگاپوردر تاریخ 25 مرداد 1396 , 2406.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":2406.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398