کمترین: 
3122.6
بیشترین: 
3122.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روپیه پاکستان امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی روپیه پاکستاندر تاریخ 25 مرداد 1396 , 3122.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":3122.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398