کمترین: 
51.2
بیشترین: 
51.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روپیه هند امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی روپیه هنددر تاریخ 25 مرداد 1396 , 51.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":51.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398