کمترین: 
282.2
بیشترین: 
282.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار عراق امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار عراقدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 282.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":282.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398