کمترین: 
8547.8
بیشترین: 
8547.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عمان امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عماندر تاریخ 25 مرداد 1396 , 8547.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":8547.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398