کمترین: 
903.5
بیشترین: 
903.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال قطر امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال قطردر تاریخ 25 مرداد 1396 , 903.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":903.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398