کمترین: 
877.6
بیشترین: 
877.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عربستان امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عربستاندر تاریخ 25 مرداد 1396 , 877.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":877.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398